Autres

Sureaux:

 • Nova
 • Kent
 • Scotia

Amélanchiers:

 • Honeywood
 • Northline
 • Smokey
 • Martin
 • Thiessen

Airelles:

 • Koralle
 • Regal
 • Minus

Argousiers:

 • Harvest Moon (Femelle)
 • Orange September (Femelle)
 • Leikora (Femelle)
 • Sprite (Mâle)
 • Pollmix (Mâle)

Gojits:

 • Sweet Lifeberry
 • Big Lifeberry

Aronia:

 • Viking

Kiwi:

 • Arguta | Anne (Mâle + Femelle)
 • Kolomicta (Mâle + Femelle)